Pir-o-Negidim of the Inayati-Maimuni Order

40. Pir-o-Nagid Netanel Mu'in ad-Din al-Maimuni
(b.1972)

39. Hazrat Pir-o-Nagid Zalman Suleyman al-Maimuni
(1924-2014)

Chishti-Nizami-Kalimi-Inayati Silsila

38. Hazrat Pir-o-Murshid Vilayat Inayat-Khan

37. Hazrat Pir-o-Murshid Sufi 'Inayat Khan

36. Hazrat Sheikh al-Masheikh Muhammad Abu Hashim Madani

35. Hazrat Sheikh al-Masheikh Muhammad Hasan Jili Kalimi

34. Hazrat Sheikh al-Masheikh Nasir ad-Din Mahmud, Kali-Shah

33. Hazrat Sheikh al-Masheikh Ghulam Qutb ad-Din

32. Hazrat Sheikh al-Masheikh Mawlana Fakhr ad-Din

31. Hazrat Sheikh al-Masheikh Nizam ad-Din Awrangabadi

30. Hazrat Sheikh al-Masheikh Shah Kalim Allah Jahanabadi

29. Hazrat Sheikh al-Masheikh Yahya Madani

28. Hazrat Sheikh al-Masheikh Muhammad A’zam

27. Hazrat Sheikh al-Masheikh Hasan Muhammad

26. Hazrat Sheikh al-Masheikh Jamal ad-Din Jamman

25. Hazrat Sheikh al-Masheikh Mahmud Rajan

24. Hazrat Sheikh al-Masheikh Ilm ad-Din

23. Hazrat Sheikh al-Masheikh Siraj ad-Din

22. Hazrat Sheikh al-Masheikh Kamal ad-Din ‘Allama

21. Hazrat Khwaja Nasir ad-Din Mahmud, Chiragh Dihlavi

20. Hazrat Khwaja Nizam ad-Din Mahbub-i Ilahi, Badauni

 

 

19. Hazrat Khwaja Farid ad-Din Mas’ud, Ganj-i Shakar, Ajhodani

18. Hazrat Khwaja Qutb ad-Din Mas’ud, Bakhtiyar Kaki

17. Hazrat Khwaja Mu‘in ad-Din Hasan, Gharib Nawaz, Sanjari-Ajmiri

16. Hazrat Khwaja ‘Usman Harvani

15. Hazrat Khwaja Hajji Sharif Zindani

14. Hazrat Khwaja Qutb ad-Din Mawdud Chishti

13. Hazrat Khwaja Nasir ad-Din Abu Yusuf Chishti

12. Hazrat Khwaja Abu Muhammad Chishti

11. Hazrat Khwaja Abu Ahmad Abdal Chishti

10. Hazrat Khwaja Abu Ishaq Shami Chishti

9. Hazrat Khwaja Mumshad ‘Ulu Dinwari

8. Hazrat Khwaja Hubayra Basri

7. Hazrat Khwaja Huzayfa Mar’ishi

6. Hazrat Khwaja Ibrahim ibn Adham Balkhi

5. Hazrat Khwaja Fuzayl bin ‘Ayaz

4. Hazrat Khwaja ‘Abd al-Wahid bin Zayd

3. Hazrat Khwaja Hasan Basri

2. Hazrat ‘Ali, Wali Allah

1. Hazrat Muhammad, Rasul Allah

Hazrat Jibril

ALLAH

 

 

Chishti-Nizami-Inayati-Ruhaniat Silsila

40. Hazrat Pir-o-Murshid Moineddin Jablonski

39. Hazrat Pir-o-Murshid Sufi Ahmad Murad Lewis

38. Hazrat Pirani-o-Murshida Rabia Martin

37. Hazrat Pir-o-Murshid Sufi 'Inayat Khan

. . .

The Medieval Maimuni Lineage

HaRav HaNagid David ben Yehoshua Maimuni II

HaRav HaNagid Yehoshua ben Avraham Maimuni

HaRav HaNagid Avraham ben David Maimuni II

HaRav HaNagid David ben Avraham Maimuni

HaRav HaNagid Avraham ben Moshe Maimuni

Habad Hasidic Lineage

Admur HaRav Menachem Mendel Schneerson Mi'Lubavitch, Rebbe RaMaSh

Admur HaRav Yosef Yitzhak Schneerson Mi'Lubavitch, Rebbe RaYYaTz

Admur HaRav Shalom Dov Baer Schneerson Mi'Lubavitch, Rebbe RaShaB

Admur HaRav Shmuel Schneerson Mi'Lubavitch, Rebbe MaHaRaSh

Admur HaRav Menachem Mendel Schneerson Mi'Lubavitch, Tzemah Tzedek

Admur HaRav Dov Baer Shneuri Mi'Lubavitch, Mittler Rebbe

Admur HaRav Shneur Zalman of Liadi, Alter Rebbe

Admur HaRav Dov Baer, HaMaggid Mi'Mezritch

Admur HaRav Yisrael ben Eleazer, Ba’al Shem Tov

Ahiyah HaShiloni HaNavi